Održana edukativna radionica u Vukovaru BUDUĆNOST EUROPE? PITAJMO MLADE!

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je edukativnu radionicu Budućnost Europe? Pitajmo mlade! u Vukovaru, 30. studenog 2021. godine, Radionica je održana u Gimnaziji Vukovar, u suradnji s prof. Natašom Vinković. Također, u suorganizaciji ove radionice sudjelovao je i Europe Direct Stuttgart.

Radionica je bila namijenjena mladima, a cilj je bio u interaktivnom okruženju kroz raspravu istražiti uzroke koji utječu na razinu znanja mladih o Europskoj uniji, nadolazećoj Konferenciji o budućnosti Europe te temama o kojima će se raspravljati na samoj Konferenciji. Na radionici je sudjelovalo 20-ak mladih.

Radionica je dio projekta Budućnost Europe? Pitajmo mlade!, koji sufinancira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Navedeni projekt pridonosi sudjelovanju građana u Konferenciji o budućnosti Europe putem upitnika i organiziranih radionica koji su namijenjeni mladima, a koji će sudionike potaknuti na promišljanje i raspravu o tri teme koje su ponuđene u kontekstu konferencije (klimatske promjene i okoliš, gospodarstvo i socijalna pravda te EU vrijednosti i vladavina prava).

Na početku radionice voditeljica projekta, Vanja Mladineo ukratko je prezentirala projekt, njegove ciljeve te ciljeve radionice u Vukovaru. Nakon toga, putem Zoom-a javila se Undine Anninger, koje je kratkom prezentacijom predstavila pregled provedenih aktivnosti i projekata mladih u Baden-Württembergu, u sklopu programa Konferencija o budućnosti Europe. Mihaela Mikić, profesorica na Ekonomskom fakultetu Sveučilištra u Zagrebu, potom je održala kratko predavanje o gospodarstvu i socijalnoj pravdi u Europi i u poduzetništvu oćenito. Mladi su na radionici podijeljeni u četiri grupe s podjednakim brojem članova te su odgovarali na dva pitanja (Do you take the side of unlimited profits or limited? And why? i How can you improve social justice?). Tijekom rasprave, izlagači i članovi projektnog tima su obilazili sudionike u grupama, poticali raspravu i sudjelovanje svih članova grupa. Nakon rasprave unutar grupa te pisanja odgovora, komentara i mišljenja, po jedan predstavnik svake grupe je ukratko predstavio razmišljanja i zaključke svoje grupe.

Zaključno, Mihaela Mikić ukratko je sažela zaključke radionice te je naglasila važnost ovakvih razgovora s mladima o europskim temama, s obzirom na nadolazeću Konferenciju o budućnosti Europe, događaj na kojem će mladi imati središnju ulogu u oblikovanju budućnosti europskog projekta.