Održana edukativna radionica u Vukovaru BUDUĆNOST EUROPE? PITAJMO MLADE!

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je edukativnu radionicu Budućnost Europe? Pitajmo mlade! u Vukovaru, 30. studenog 2021. godine, Radionica je održana u Gimnaziji Vukovar, u suradnji s prof. Natašom Vinković. Također, u suorganizaciji ove radionice sudjelovao je i Europe Direct Stuttgart. Radionica je bila namijenjena mladima, a cilj je bio u interaktivnom …