Projektni tim

Dario Čepo

Izvanredni profesor na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Drži nastavu iz kolegija Sociologija i Osnove politologije. Ranije je bio zaposlen u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, gdje je bio član ureništva Hrvatske opće enciklopedije, a radio je i na Filozofskom leksikonu, Ekonomskom leksikonu i Hrvatskom općem leksikonu. Diplomirao je i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti sveučilišta u Zagrebu. Posebno je znanstveno i profesionalno zainteresiran za pitanja reforme europske institucionalne strukture i odnosa nacionalnih i nadnacionalnih institucija. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima. Autor je knjige Političke institucije Europske unije i suautor knjige Uvod u političku znanost (sa Slavenom Ravlićem). Sudjelovao kao voditelj projekta Odredište EU: budućnost mladih u RH i Jean Monnet projekta European Values in a New Member state: Croatia in the First Five Years of EU Membership.

Mihaela Mikić

Izvanredna profesorica na Katedri za ekonomiku poduzeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji Poduzetništvo, Osnove poduzetništva i Entrepreneurship). Magistrirala je na znanstvenom poslijediplomskom studiju Analiza i ekonomski razvoj temom Upravljanje troškovima u proizvodnim poduzećima Republike Hrvatske. Doktorirala je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radom Utjecaj internacionalizacije na uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća. Područja njezina znanstvenog djelovanja primarno se odnose na poduzetništvo, društveno poduzetništvo i internacionalizaciju poslovanja. Sudjelovala je na većem broju znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, te na više međunarodnih i znanstvenih skupova i radionica. Objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova te je koautorica knjiga: Poduzetništvo i Od ideje do realizacije poduzetničkog projekta.

Marko Pećarević

Magistrirao je konzervacijsku biologiju na Columbia University u New Yorku i diplomirao biologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Ima višegodišnje iskustvo u javnom, državnom i nevladinom sektoru zaštite prirode i okoliša. U Reublici Hrvatskoj radio je u Hrvatskim šumama i Državnom zavodu za zaštitu prirode, te kao kontrolor ekološke poljoprivrede. U Dominikanskoj Republici radio je na projektu Millenium Development Goals, dok je u Švicarskoj proveo pet godina radeći u fondaciji MAVA, jednim od najvećih donatora na području zaštite prirode u Europi, s projektima diljem Mediterana. Trenutno radi kao konzultant u zaštiti prirode, te je član upravnog odbora udruge Sunce iz Splita i predsjednik upravnog vijeća Nacionalnog parka Mljet. Koautor je članka “Biodiversity on Broadway – Enigmatic Diversity of the Societies of Ants (Formicidae) on the Streets of New York City“, objavljenog u časopisu PLOS One.

Vanja Mladineo, izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo

Hrvoje Nemet, tajnik Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo