O projektu

BUDUĆNOST EUROPE? PITAJMO MLADE!

Sažetak projekta

U trenutku kada se Europske unija sve više otvara prema svojim građanima te kada putem Konferencije o budućnosti Europe nastoji doprijeti do i čuti mišljenje što većeg broja svojih građana, postoji opasnost da mladi građani EU, pogotovo mladi u RH, u tim procesima ostanu po strani. Predloženi projekt bavi se upravo tom identificiranom potrebom uključivanja mladih u promišljanje i dijalog o budućnosti EU.

Tri ključna cilja ovog projekta su:

1. RAZUMIJEVANJA PROBLEMA NEUKLJUČENOSTI MLADIH U EU TEME

Prvi dio projekta fokusirat će se na istraživanje i analiziranje razloga zbog kojih se mladi ne uključuju aktivnije u razgovore i promišljanja o europskim temama. Članovi projektnog tima će kroz upitnike i dijalog s mladima nastojati odgovoriti na tri pitanja: koja je razina sudjelovanja mladih u europskim procesima, kako mladi vide budućnost EU te gdje i kako vide svoju ulogu u izgradnji europske budućnosti. 

2. POTICANJE DIJALOGA I PODIZANJE SVIJESTI MEĐU MLADIMA O EUROPSKIM TEMAMA

Druga faza projekta će kroz radionice s mladima u tri različita grada u RH otvoriti neke od tema kojima se bavi Konferencija o budućnosti Europe (okoliš i klimatske promjene, gospodarstvo i socijalna pravda te EU vrijednosti i demokracija). Te će radionice potaknuti mlade na dijalog o budućnosti EU te će sintetizirati konkretan doprinos mladih raspravi o tim temama. Kroz radionice (i djelomično kroz upitnik) projekt će isto tako potaknuti mlade da se aktivnije uključe u promišljanje i razgovore o reformama za budućnost EU i hrvatske uloge u budućoj EU. 

3. ZAGOVARANJE VEĆE UKLJUČENOSTI MLADIH U ODLUČIVANJE NA EU RAZINI

U trećoj i konačnoj fazi projekta, projektni tim će, temeljem rezultata upitnika i radionica, objediniti razmišljanja i prijedloge koje su mladi iznijeli. Isto će tako formulirati prijedloge javnih politika usmjerenih na poboljšanje informacija o EU i načinima na koje se mladi mogu nastaviti uključivati u procese donošenje odluka te će ih javno predstaviti.

Aktivnosti projekta:

1. Istraživanje – dizajn upitnika za mlade o tome kako mladi vide budućnost EU

2. Radionice s mladima o temama: okoliš i klimatske promjene, gospodarstvo i socijalna pravda te EU vrijednosti i demokracija

3. Izrada posebne web stranice projekta, aktivnosti na društvenim mrežama, medijske aktivnosti

4. Izrada policy dokumenta

5. Finalna prezentacija projekta, policy brief-a i rezultata istraživanja o stavovima mladih