Održano predstavljanje rezultata istraživanja i panela rasprava BUDUĆNOST EUROPE? PITAJMO MLADE!

U petak 10. prosinca 2021. godine u organizaciji Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo održana je prezentacija rezultata istraživanja i panel rasprava u sklopu projekta BUDUĆNOST EUROPE? PITAJMO MLADE!.  

Rezultate anketnog upitnika predstavila je Vanja Mladineo, izvršna direktorica Centra Miko Tripalo i voditeljica projekta. Na panelu su sudjelovali članovi Centra Miko Tripalo: Dario Čepo s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Mihaela Mikić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Marko Pećarević iz WWF-a te Alix Uzelac Vedriš, studentska pravobraniteljica s Pravnog fakulteta u Zagrebu i Marko Šeper iz Gimnazije Vukovar. 

U prvom djelu skupa predstavljeni su rezultati anketnog upitnika. Upitnik je analizirao stavove mladih o Konferenciji o budućnosti Europe i o tri teme u sklopu Konferencije (klimatske promjene i okoliš, gospodarstvo i socijalna pravednost te europske vrijednosti i demokracija).

Na panelu su sudionici predstavili stavove mladih o okolišnim, gospodarskim i vrijednosnim temama o kojima se govorilo na radionicama. Govorili su o tome kako će klimatske promjene i okolišna pitanja, pitanja vezena uz poduzetništvo i socijalnu pravednost te teme poput slobode i jednakosti utjecati na živote mladih i na budućnost EU. Na panelu se govorilo o tome kako potaknuti veći angažman mladih oko tih tema i na koji način adresirati percepciju da se njihovi glasovi ne čuju.

U nastavku možete preuzeti Power Point prezentaciju s održanog događanja: