Održana edukativna radionica u Zagrebu BUDUĆNOST EUROPE? PITAJMO MLADE!

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je edukativnu radionicu Budućnost Europe? Pitajmo mlade! u Zagrebu, 1. prosinca 2021. godine, Radionica je održana na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Radionica je bila namijenjena mladima, a cilj je bio u interaktivnom okruženju kroz raspravu istražiti uzroke koji utječu na razinu znanja mladih o Europskoj uniji, nadolazećoj Konferenciji o …

Održana edukativna radionica u Vukovaru BUDUĆNOST EUROPE? PITAJMO MLADE!

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je edukativnu radionicu Budućnost Europe? Pitajmo mlade! u Vukovaru, 30. studenog 2021. godine, Radionica je održana u Gimnaziji Vukovar, u suradnji s prof. Natašom Vinković. Također, u suorganizaciji ove radionice sudjelovao je i Europe Direct Stuttgart. Radionica je bila namijenjena mladima, a cilj je bio u interaktivnom …