Održana edukativna radionica u Puli BUDUĆNOST EUROPE? PITAJMO MLADE!

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je edukativnu radionicu Budućnost Europe? Pitajmo mlade! u Puli, 4. studenog 2021. godine, Radionica je održana na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, u suradnji s prof. Kristinom Afrić Rakitovac.

Radionica je bila namijenjena mladima, a cilj je bio u interaktivnom okruženju kroz raspravu istražiti uzroke koji utječu na razinu znanja mladih o Europskoj uniji, nadolazećoj Konferenciji o budućnosti Europe te temama o kojima će se raspravljati na samoj Konferenciji. Na radionici je sudjelovalo 20-ak mladih.

Radionica je dio projekta Budućnost Europe? Pitajmo mlade!, koji sufinancira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Navedeni projekt pridonosi sudjelovanju građana u Konferenciji o budućnosti Europe putem upitnika i organiziranih radionica koji su namijenjeni mladima, a koji će sudionike potaknuti na promišljanje i raspravu o tri teme koje su ponuđene u kontekstu konferencije (klimatske promjene i okoliš, gospodarstvo i socijalna pravda te EU vrijednosti i vladavina prava).

Na početku radionice voditeljica projekta, Vanja Mladineo ukratko je prezentirala projekt, njegove ciljeve te ciljeve radionice u Puli. Nakon toga, Marko Pećarević, voditelj programa zaštićenih područja i upravljanja u WWF-u, održao je izlaganje na temu EU i zaštita okoliša kao uvod u radni dio sa sudionicima. Mladi su na radionici podijeljeni u pet grupa s podjednakim brojem članova te su odgovarali na dva pitanja (Kako okolišne prijetnje ili teme utječu ili će utjecati na moj život? i Što bi trebalo napraviti da bi se smanjile ili ublažile prijetnje okolišu?). Tijekom rasprave, izlagači i članovi projektnog tima su obilazili sudionike u grupama, poticali raspravu i sudjelovanje svih članova grupa. Nakon rasprave unutar grupa te pisanja odgovora, komentara i mišljenja, po jedan predstavnik svake grupe je ukratko predstavio razmišljanja i zaključke svoje grupe.

Zaključno, Marko Pećarević ukratko je sažeo zaključke radionice te je naglasio važnost ovakvih razgovora s mladima o europskim temama, s obzirom na nadolazeću Konferenciju o budućnosti Europe, događaj na kojem će mladi imati središnju ulogu u oblikovanju budućnosti europskog projekta.