Održana edukativna radionica u Zagrebu BUDUĆNOST EUROPE? PITAJMO MLADE!

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je edukativnu radionicu Budućnost Europe? Pitajmo mlade! u Zagrebu, 1. prosinca 2021. godine, Radionica je održana na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Radionica je bila namijenjena mladima, a cilj je bio u interaktivnom okruženju kroz raspravu istražiti uzroke koji utječu na razinu znanja mladih o Europskoj uniji, nadolazećoj Konferenciji o …

Održana edukativna radionica u Puli BUDUĆNOST EUROPE? PITAJMO MLADE!

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je edukativnu radionicu Budućnost Europe? Pitajmo mlade! u Puli, 4. studenog 2021. godine, Radionica je održana na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, u suradnji s prof. Kristinom Afrić Rakitovac. Radionica je bila namijenjena mladima, a cilj je bio u interaktivnom okruženju kroz raspravu istražiti uzroke …